Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

2. pilier Starobné dôchodkové sporenie (SDS)

Eva Pavliková | Publikované 27 Sep 2021

Ak ste boli aspoň raz dôchodkovo poistený (I. pilier), môžete využiť vstup do II. piliera. Spodná hranica je 15 rokov, ak sporiteľ už vykonával napríklad prácu na dohodu, maximálne však do 35 rokov (vrátane).

Aké typy príspevkov su v II. pilieri?

Delíme ich na povinné a dobrovoľné. Výber povinných príspevkov je centralizovaný prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tá má povinnosť postúpiť ich do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde má sporiteľ osobný dôchodkový účet.

Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie je 18% z vymeriavacieho základu, kde sa ráta I. a II. pilier dokopy. Sadzba povinných príspevkov za rok 2021 predstavuje 5,25%. Zároveň sa adekvátne znižuje výška odvodov na zabezpečenie z I. piliera a to 12,75%. Takýto scenár bude pokračovať až do roku 2024, kedy sa má zastaviť na konečnom pomere 6% + 12%.

Výška dobrovoľných príspevkov nie je ohraničená a sporiteľ tak môže investovať neobmedzene do rôznych fondov. Daňová výhoda pri dobrovoľných príspevkoch skončila už v roku 2016. 

Počnúc 52. rokom veku sporiteľa sa majetok sporiteľa postupne presúva do garantovaného fondu, pričom aspoň 10% je z povinných príspevkov. Vďaka tomu dôchodcovská správcovská spoločnosť (DSS) každý rok presunie 10% a tým sa sporiteľ vyhne prudkému poklesu úspor.