Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ochráni ma životné poistenie proti COVID-19?

Eva Pavliková | Publikované 03 Sep 2021

Kvalitné životné poistenie by nás malo chrániť v čase, keď to najviac potrebujeme. Pandémia na Slovensku i naďalej pretrváva a toto ochorenie napáda náš dýchací systém.  V ťažkých prípadoch vyvoláva silný zápal pľúc a môže to skončiť i veľmi tragicky.

AKO vyberať životné poistenie z hľadiska COVID - 19 

Pred vstupom do poistenia sa stretnete so zdravotným dotazníkom, ktorým si poisťovňa preverí váš zdravotný stav. Snaží sa zistiť, či ste už v minulosti prekonali vírusové ochorenie.

Jedným z veľmi dôležitých kritérií je výber samotnej poisťovne, ktorá toto ochorenie kryje v čo najväčšom rozsahu a nemá ho vo výlukách. Vo VPP zvykne byť označená ako “pandémia”.

Ak už máte existujúce poistenie a poisťovňa vám kryje ochorenie Covidu verejným prísľubom, nie je to dostatočné. Takéto verejné prísľuby sú  časovo ohraničené a poisťovňa ich vie kedykoľvek odvolať !

Druhým kritériom je samotná čakacia doba. Každá poisťovňa má na dané riziká rôzne čakacie doby. Inak povedané, musíte počkať minimálne dva mesiace, ak by došlo k vzniku poistnej udalosti resp. diagnostikovaniu choroby.. Iba jedna z nich vám bude kryť pandemickú OČR (ČD 3 mes.) a iba v dvoch z nich máte krytú PN z dôvodu karantény.

Môžem sa poistiť ak som už prekonal COVID?

Dôležitú rolu tu zohráva viacero faktorov ako predchorobie (zdravotný stav pred vstupom do poistenia), vek, cena, predchádzajúce plnenia a iné.

Ideálny scenár tu nemožno očakávať. Niektoré poisťovne zmiernili vstup do poistenia a uplatnili si výluky, iné naopak posudzujú prípady individuálne. Aj drobné rozdiely medzi poisťovňami môžu byť príčinou, či plnenie z poistenia dostanete.

Naše odporúčanie: Ak váhate a neviete ako začať, jednoducho nás kontaktujte, sme tu pre vás.